Przekaż 1 % podatku

Przekaż 1 % podatku KRS:0000270261 Cel szczegółowy: UKS SKALAR Warszawa

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego SKALAR, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 kwietnia 2015 r.  I termin zebrania - 28 kwietnia 2015 r. godz. 19.00, ewentualny II termin zebrania - 28 kwietnia 2015 r. godz. 19.15. Zarząd Klubu proponuje następujący porządek obrad WZS-A:
1.Wybór Przewodniczącego Zebrania
2.Wybór Sekretarza Zebrania
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
4.Przedstawienie Sprawozdania Finansowego
5.Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6.Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego
7.Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Zarządu UKS Skalar z dnia 30 stycznia 2015 r.
8.Dyskusja nad sprawami bieżącymi i wolne wnioski
9.Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
10.Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11.Wybór Członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu
12.Zakończenie Walnego Zebrania